Climate Emergency !!

Vi lever i en tid som alle eksperter beskriver som “Climate Emergency”. Vi kan ikke længere vente på at vores nabo, kollega, arbejdsgiver eller politikkere viser vejen og tager beslutninger på vores vegne. Vi/Du er nød til at tage de rigtige valg i dagligdagen, for at vores oldebørn kan leve i en verden, som tilnærmelsesvis er identisk med den som vi selv så godt kender og elsker. 

Hos Good Vibes har vi derfor udviklet og designet telefon- og mødebokse som primært er producere af upcyclede affald. 87% af materialerne vi bruger til akustikboksene, målt i kg, er upcyclede affald.

Bæredygtighed i verdensklasse!!

Vi har brugt al vores opfindsomhed, energi og viden på at udvikle Good Vibes. Vores arbejde viser, at det kan lade sig gøre at lave komplet cirkulært design.

Så hvad stopper os?

Det er tid til at revolutionere vores branche og sige farvel til den lineære forretningsmodel. Ikke flere hurtige møbler med kort levetid og dårlige akustikløsninger. Vi kan skabe et cirkulært system, hvor produkterne lever længe, bliver repareret, genbrugt og til allersidst finder nyt liv i nye produkter.

Bæredygtighed er styrende for alt, hvad vi gør. Vi ser ingen modsætning mellem bæredygtighed og god forretning. Tværtimod ser vi dem som tæt forbundne. Du kan ikke have det ene uden det andet i det lange løb. Derfor arbejder vi konstant på at forandre vores forretning, vores branche og vores samfund. Vi er kommet langt, men vi er stadig langt fra målet. I de underliggende punkter beskriver vi vores cirkulære forretningsmode.

Designe for Disassembly

Vores designstrategi er baseret på de god gamle dyder, hvor produkter blev produceret til at kunne repareres og bruges i mange år. Vi ønsker at gøre op med brug og smid væk princippet. Vi ønsker også at du som kunde har mulighed for aDesign t vælge netop de design som du synes er det rigtige. Derfor er vores designstrategi baseret på nedenstående 8 elementer.

 • Design til holdbarhed
 • Design til standardiseringer og kompatibilitet
 • Design til let vedligehold og reparation
 • Design til opgradering og tilpasning
 • Design til adskillelse og genmontering
 • Design til tætte kunderelationer, tillid og loyalitet
 • Design til en æstetisk tidsalder
 • Design til en ”end-of-life” løsning

Leasing

Ved at anvende Leasing i stedet for at købe din telefon- eller mødeboks, tager du et godt initiativ for at sikre, at din virksomhed går forrest i den grønne omstilling.

Du behøver ikke tænke på, i hvor lang tid du skal anvende akustikboksen. Eller om du ved købet af akustikboksen er fleksibel i forhold til konjektur udviklingen i samfundet – skal du om et halvt år bruge flere eller færre bokse. Ved at Lease en telefon- eller mødeboks, kan du altid levere boksen retur, når du ønsker det – så tager vi hånd om boksen, så den får nyt liv, hos en ny kunde.

Ved at anvende leasingmodellen tager vi bæredygtighed til det næste niveau. Vores leasingmodel sikrer, at materialerne i boksene som minimum bliver genanvendt 4 gange. Hver gang en boks kommer retur til os, opgraderer vi materialerne og giver dem nyt liv.

På denne måde gør vi effektivt op med brug og smid væk kulturen!!

Extending product liftetime

Vi går ikke på kompromis med vores design og gør alt, hvad vi kan for at forlænge levetiden på vores produkter. Det sker gennem konkrete initiativer. Derudover inspirerer vi vores kunder til at tage med os på den cirkulære rejse og lære at forlænge levetiden på vores produkter.

 • Drift og vedligeholdelsesvejledning
 • Manual for reparation
 • Vedligeholdelseskontrakt

Take-back

Tack-back Certifikatet giver dig garanti for at vi tager boksen retur efter endt brug.

Boksen har minimum 4 livscyklusser. Det betyder, at Good Vibes sikrer, at hoved komponenterne genbruges minimum 4 gange inden boksen adskilles og materialerne sendes til genanvendelse. Nedenstående er en gennemgang af, hvad der sker med de enkelte komponenter i Take-back situationerne.

 • El komponenter – kontakter og ledninger, renses og genbruges direkte – minimum 2 gange. LED panel skiftes hver gang, for at sikre lang levetid. Meget slidte, defekte eller ødelagte enheder sendes til genbrug i det tekniske kredsløb.
 • Lydabsorbenter af upcyclede tekstil – genbruges direkte i nye produkter. Ødelagte akustikbatts sendes retur til leverandøren, for at blive genbrugt til nye produkter.
 • Gulvbelægning af linoleumrenses dybdegående, plejes og genanvendes. Linoleum kan ved rigtig vedligeholdelse og pleje anvendes i 100 år. Er belægningen så ødelagt at den ikke kan genanvendes, sendes den retur til leverandøren, som genanvender den til ny linoleum.
 • Dør af glasgenbruges direkte i nye produkter. Eventuelle ridser fjernes ved polering – dette sker minimum 4 gange.
 • Dør af plexiglasgenbruges i samme akustikboks. Plexiglasset genanvendes til det er så ridset, at vi vurdere det skal skiftes. Her sendes plexiglasset retur til leverandøren, som genanvender det i nye produkter.
 • Beslag/metal istandsættes, males og genbruges minimum 2 gange.
 • Lameller af træ – slibes, olieres og genanvendes. Trælamellerne genbruges minimum 4 gange. Meget slidte lameller udskiftes. Disse lameller sendes ender via det tekniske kredsløb som spånplade.
 • Konstruktiontjekkes, servicers og genbruges direkte – minimum 4 gange.
 • Konstruktion plade af upcyclede drikkekartoner – alt afskær fra produktionen og plader som ikke genanvendes i konstruktionen, sendes retur til leverandøren, som genanvender materialet i nye plader.

Certificeret træ

Alle træbaseret materialer som anvendes i vores akustikbokse er FSC eller PEFC certificeret.

Good Vibes er på nuværende tidspunkt som virksomhed ikke FSC og PEFC certificeret. Vi har alligevel taget beslutning om, at alle træbaseret materialer vi anvender, skal være certificeret.

Certificeret træ

Verdensmålene

Vi har valg af vores arbejde med verdensmålene er fokuseret på verdensmål nr. 8, 9, 12, 13, 15 og 17 for at sikre, at vores kunder og samfundet oplever en række fordele ved den indsat vi gør. Ved at arbejde med disse specifikke verdensmål sikrer vi at boksene primært er produceret af upcyclede materialer, at vores kunder oplever etiske produktionsmetoder, kvalitetsprodukter med minimal miljøpåvirkning, og at vores engagement er en del af en større indsats for at skabe en bæredygtig fremtid.

Ved at arbejde med dette mål stræber vi efter at sikre, at vores medarbejdere har anstændige jobs med rimelige lønninger og gode arbejdsvilkår. Det betyder, at du kan være trygge ved, at boksene er skabt under etisk forsvarlige forhold.

Gennem vores dedikation til dette mål fokuserer vi på at fremme bæredygtige produktionsmetoder og innovative løsninger. Boksene er derfor fremstillet ved hjælp af avanceret teknologi og metoder, der sikrer minimal miljøpåvirkning.

Ved at have dette mål i fokus arbejder vi på at minimere ressourcespild og reducere vores CO2-aftryk. Du kan derfor nyde boksene med visheden om, at de er fremstillet af genanvendte materialer og er en del af en cirkulær økonomi.

Gennem engagementet i dette mål stræber vi efter at reducere vores indvirkning på klimaet. Du kan derfor have tillid til, at boksene er skabt med omtanke for miljøet og hjælper med at bevare vores planet.

Ved at tage hensyn til dette mål sikrer vi, at vores brug af upcyclede materialer bidrager til beskyttelse og genopretning af økosystemer og biodiversitet. Ved at købe vores bokse hjælper kunderne med at bevare naturen og vigtige ressourcer.

Ved at samarbejde og etablere strategiske partnerskaber med vores leverandører, andre virksomheder og samfundet som helhed, kan vi opnå større bæredygtig indvirkning. Vi forpligter os til sammen med andre, at finde innovative løsninger på globale udfordringer.

Hvad koster støj og larm i din virksomhed ?

Lad os bruge 15 minutter sammen, hvor vi kan gennemgå hvilken effekt, I får ud af bæredygtige telefonbokse.

Cookies- og privatlivspolitik

Persondatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser