God lyd kan også se godt ud !!

Hvordan opleves god akustik?

Stemmerne flyder let i rummet. De høje hæle på gulvet høres næsten ikke. Ingen lægger mærke til, at dørene åbnes og lukkes og kun få opdager, at kaffemaskinen hvæser.

Sådan er det med god lyd. De færreste tænker over det, når lyden er behagelig. Alle bemærker det, når lyden støjer.

Det handler om akustik. Det handler om lyd. Om at dæmpe eller forstærke, om at absorbere eller intensivere.

God lyd er tilpasset aktiviteten i rummet

Akustik er alle steder. Blandt mennesker og miljøer, i bygninger og lokaler, i møbler og materialer.

Men god og behagelig akustik er ikke ensbetydende med svag og dæmpet lyd.

God akustik er akustik, der er tilpasset det miljø og de aktiviteter, der foregår i et rum eller bygning, og afstemt efter indretning og design. Hvert rum har sit behov for akustiske egenskaber.

Nogle steder er der behov for, at lyden svinger fx i øvelokaler og koncertsteder. Andre steder er der behov for, at lyden dæmpes. Det gælder fx hospitaler og kontorer.

Akustik kan også designes

God akustik handler ikke kun om at styre lyden og afstemme den efter de aktiviteter, der foregår i lokalerne… Akustik kan også designes som en elegant del af rummet – enten som et iøjnefaldende blikfang eller som et diskret element, der ubemærket indgår i rummet.

Mulighederne er uendelige og valget er dit. Få støtte og rådgivning fra ide til udførelse uden at gå på kompromis med design eller funktionaliteten.

Akustik handler om trivsel

Koncentrationsbesvær, stress og mistrivsel.

Dårlig akustik har skylden for mange problemer i rum med mange mennesker. Alt fra private hjem til offentlige bygninger, som restauranter, kontorer, skoler eller hospitaler.

Heldigvis er der et øget fokus på de positive virkninger et godt akustisk miljø medfører. Du kan øge brugernes trivsel, positivitet, effektivitet og minimere fejl og konflikter ved at designe og indrette rummet akustisk.

Lad os forbedre trivslen i din dagligdag, nedsætte stress og bane vejen for god dialog og kommunikation.

Akustikbokse og lyd

For at bestemme hvor god Akustikken er for en telefon- eller mødeboks, er der to egenskaber, som skal undersøges. Det er lydisolation og lydabsorption.

Lydisolation

Lydisolation er evnen til at lyden ikke forplanter sig fra rum til rum, altså hvor meget eller hvor lidt man kan høre af det, som foregår inde eller uden for boksen. Lydisolation måles som forskellen på lydtrykniveauet inde og uden for boksen. Lydtrykniveauet måles som dB(A). se mere information under overskriften Støj. I vores datablad vil du se ikonet til højre, hvor vi har beskrevet boksens evne til lydisolering.

Lydabsorption

Lydabsorption er evnen til at lyden opsuges / forsvinder i rummet, altså hvor hurtigt forsvinde lyden i rummet. Du kan høre forskel på, om rummet er lydmæssigt dødt, eller om der er ekko. Lydabsorption måles for forskellige frekvenser, da der er forskel vores evne til at høre dybe og høje tone, men der er også forskel på materialers evne til at absorbere dybe eller lave toner. Lydabsorption måles som Alpha W. Se mere information under overskriften Efterklangstid. I vores datablad vil du se ikonet til højre, hvor vi har beskrevet boksens evne til at absorbere lyd inden i boksen.

Sammenligning af bokse

Når du sammenliger de akustiske egenskaber for vores forskellige bokse eller med vores konkurrenter, er du derfor nødt til at sammenligne både lydisolation og lydabsorption. Lydisolation er hvor lidt, du kan høre af det, som foregår inde eller uden for boksen. Lydabsorption er hvor behageligt det er at opholde sig i boksen, uden der er ekko eller efterklang.

Støj

Lydens styrke måles i decibel (dB), hvor 0 dB svarer til, hvad et ungt menneske med normal hørelse lige akkurat kan høre. Menneskers øre har ikke den samme lydfølsomhed overfor dybe toner, som det har overfor høje toner. Dette kompenseres ved et A-filter. Måleenheden kaldes derfor for dB(A).

Decibelskalaen er det, som man kalder for logaritmisk. En ændring på 3 dB betyder derfor, at lyden enten er fordoblet eller halveret. Går du fra f.eks. 80 dB, så er en fordobling af lyden ikke 160 dB men derimod 83 dB. Hvis lyden dæmpes med 3 dB, fra 80 dB til 77 dB, kan man opholde sig dobbelt så længe i støjen og have uændret risiko for høreskader. En sænkning på selv få dB kan derfor have stor betydning for støjens belastning. Først når lyden ændres med 10 dB, vil vi mennesker opleve lyden som fordoblet eller halveret.

Når du bliver udsat for lyd på 40 dB eller over, kan det give indlærings- og koncentrationsforstyrrelser. Udsættes du for lyd over 60 dB igennem længere tid, kan det give høreskader. Ved 65 dB er der endda risiko for hjerte-kar-sygdomme ved længere tids påvirkning.

Hvis du udsættes for lyd på 85 dB, er du i området hvor, hørelsen beskadiges. Dette sker især på støjende arbejdspladser. Udsættes du for lyd på 120 dB, kan du få høreskader efter kort tids påvirkning. Udsættes du for et lydniveau på omkring de 140 dB, kan du få øjeblikkelige høreskader.

Kilde:

Efterklangstid

Akustikken i et rum har stor betydning for støjbelastningen. Et rums akustik beskrives som regel ved dets efterklangstid og er udtryk for, hvor mange sekunder lyden er om at falde 60 dB, efter at lydkilden er afbrudt. Efterklangstiden afhænger af rummets størrelse og mængden af absorberende materialer. Normalt bør efterklangen ikke være længere end 0,5-0,8 sekunder om at falde med 60 dB.

Hvad koster støj og larm i din virksomhed ?

Lad os bruge 15 minutter sammen, hvor vi kan gennemgå hvilken effekt, I får ud af bæredygtige telefonbokse.

Cookies- og privatlivspolitik

Persondatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser